2006 rok. "AURUM" - DIAGNOZA WYPRZEDZAJĄCA CHOROBĘ

"AURUM" - DIAGNOZA WYPRZEDZAJĄCA CHOROBĘ

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właściwa diagnoza stanowi klucz do wyleczenia. Współczesna medycyna dysponuje całym arsenałem metod, które pozwalają w miarę dokładnie ocenić stan naszego organizmu. Nie zawsze jednak udaje się wykryć wszystkie choroby. Dlatego w ostatnim czasie coraz częściej sięga się do innych metod, mających swoje korzenie w medycynie energetycznej. Jedną z takich metod stosuje doktor medycyny naturalnej Grzegorz WIESZCZ, przebywający od ośmiu lat w Polsce, który diagnozuje i leczy za pomocą oryginalnego urządzenia „AURUM".

ZASADA DZIAŁANIA

1. Działanie aparatu ,,Aurum" przypomina zasadę działania wykrywacza kłamstw, który poprzez wilgotność bada częstotliwość przewodzenia prądu przez poszczególne organy ludzkie. Organy te „odpowiadają" na zadawaneprzez aparat pytania poprzez elektrody, przez które przepływa prąd o bardzo niskim napięciu. Program zadaje pytania i przekazuje informacje o ewentualnych dolegliwościach. Aparat diagnozuje zarówno początkowe stany chorobowe przedkliniczne, jak i zaawansowane stadia chorobowe.
2. Badania statystyczne potwierdzają sprawdzalność 72 - 84 proc. przypadków. Wyższa skuteczność diagnozy jest zachowana poprzez fachowe wyszkolenie operatora aparatury oraz używania oryginalnego sprzętu i oprogramowania.
3. Zastosowanie aparatury pozwala zastąpić inwazyjne (szkodliwe, czasem bolesne i często czasochłonne) metody diagnozy, tj.: rentgen, sondy żołądkowe, fibro-skopia z biopsją, pobieranie krwi, wziernikowanie odbytu, macicy, wymazy, EKG. Wczesne stadia chorobowe są więc szybko zdiagnozowane i mogą być leczone.
4. Oprócz funkcji diagnostyczne), aparat pełni również zadania lecznicze, które stymulują i regenerują rezerwy organizmu badanego.
5. Graficzna wizualizacja efektu leczniczego dobieranych leków dodaje optymizmu pacjentowi i przyspiesza jego powrót do zdrowia w przypadku zastosowania dobranych przez aparat preparatów leczniczych.
6. Urządzenie pozwala zniwelować negatywne następstwa takich sytuacji, jak: urazy, przebyte operacje, zatrucia organizmu związkami chemicznymi i bakteriologicznymi oraz inne negatywne czynniki, które nagromadzając się w organizmie powodują zaburzenia homeostazy.
7. Jeżeli przy powtórnym badaniu w. w. sprzętem nie widać efektów zastosowanego leczenia u pacjenta, aparatura ułatwia przekonanie go i jego rodziny do interwencji chirurgicznej.

Stosunkowo dawno odkryto inną, niż tylko chemiczną i elektryczną, drogę przepływu informacji między tkankami i komórkami naszego organizmu a mózgiem, ale dopiero teraz udaje się to wykorzystać.Fizyczna teoria strunowej budowy wszechświata mówi, że wszystko, z czym mamy w nim do czynienia jest zbudowane z cząsteczek przybierających postać nieustannie drgających strun. Również i człowiek drga (wir> ruje) w pewien sposób, budując własne, ledwo wyczuwalne pole elektromagnetyczne. W momencie, gdy harmonia tych drgań zostanie zakłócona, przedmiot, bądź organizm żywy, ulega „awarii”. Zaczyna się rozpadać, chorować...Każdy nasz narząd; każda komórka drga w sobie tylko właściwy sposób. Bez trudu odczytuje te drgania nasz mózg. Ponieważ i on drga swoim rytmem, dochodzi do synchronizacji, za sprawą, której mózg uzyskuje informacje o kondycji całego naszego organizmu. Kiedy jakaś część ciała zaczyna chorować, natychmiast zmienia częstotliwość swoich drgań, a mózg znów rejestruje nową porcję danych. Co ciekawe — rejestruje zagrożenia dla naszego zdrowia na długo przed pojawieniem się fizycznych objawów choroby. Niestety, przesyłanie tych, informacji jest tak szybkie i odbywa się z tak dużą częstotliwością, że świadomość nie jest w stanie ich zarejestrować. Wyniki „mózgowego zwiadu" od razu spychane są do podświadomości. I tu rodzi się problem: jak je stamtąd wyciągnąć, jak zmusić mózg, który stoi na straży podświadomości, by zechciał ją odtworzyć?Załatwiłaby to z pewnością hipnoza, ale dla ortodoksyjnych naukowców, to metoda nie do przyjęcia. Nawet nie dlatego, że trąci magią, ale po prostu nie gwarantuje powtarzalności badań, a tylko takie uznawane są przez naukowców za godne analizy i kontynuacji.

WYNALAZEK PROF. JURIJA BUTA

Leczniczo - diagnostyczny system przyrządów najnowszej generacji „AURUM 500 – S”, pracujący metodą magnetyczne - rezonansowego testowania impulsów elektromagnetycznych człowieka, wydaje się być urządzeniem wiarygodnym. Za jego pomocą można z dużą dokładnością ocenić stan analizowanego organizmu jako całości oraz poszczególnych jego narządów. Przyrząd ten jest wynalazkiem członka korespondenta Międzynarodowej Akademii Nauk Energio - informacyjnych profesora Jurija Buta. Udało się stworzyć skuteczną aparaturę, która automatycznie — bez udziału człowieka dostraja się do częstotliwości impulsów nerwowych organizmu, samodzielnie lokalizuje i koryguje defekty i patologie organowi układów ludzkiego organizmu przez zastosowanie wielu specyficznych, modulowanych impulsów elektromagnetycznych, które zarejestrowano na specjalnych matrycach. Za pomocą „Aurum" można szybko i dokładnie ustalić pierwotną przyczynę choroby danego pacjenta bez długotrwałych i pracochłonnych badań, wykryć drobnoustroje chorobotwórcze, ich połączenia i mikrobiologiczne nazewnictwo, również wykryć toksyny pozostałe po wcześniej przebytych infekcjach, stadia homotoksykozy, obecność puchliny oraz konkrementy różnych uszkodzeń. Patologiczne ognisko chorobowe może zostać wyszczególnione i przedstawione na monitorze nawet do poziomu patologicznie zmienionej komórki i jej organelii. Można również dobrać najbardziej optymalne, nieinwazyjne i nieszkodliwe dla organizmu metody leczenia, do których należą m.in. zrezonansowane częstotliwości drgań dla terapii polem magnetycznym, najbardziej skuteczne preparaty alopatyczne, ziołowe, homeopatyczne czy biologiczne aktywne dodatki żywnościowe. Co więcej, można przeprowadzić matematyczne modelowanie oddziaływania dobranych preparatów w danym, konkretnym momencie (ujawniając ewentualne antagonizmy i skutki uboczne), skontrolować przewidywalną efektywność działania dobranego preparatu leczniczego i jego dawkę. Wykorzystywany do analizy otrzymywanych spektrogramów matematyczny system oprogramowania jest w stanie ustalić wcześniejszą diagnozę z wyszczególnieniem powikłań, które mogłyby przypuszczalnie wystąpić. Istnieje także możliwość oceny stadium rozwojowego choroby, przy uwzględnieniu teorii homotoksykologii oraz wykazanie uszkodzonego, organu, a także neutralizowanie, w wizualnym systemie, wszystkich związanych z nim wewnętrznych zakłóceń oraz zakłóceń wzajemnych połączeń, przy czym odbywa się to nie tylko na organicznym poziomie topograficzno - anatomicznym, ale i histologicznym (tkankowym i komórkowym), a nawet chromosomowym struktur—lokusów (imago - terapia).

WCZESNE WYKRYWANIE ZMIAN

Pacjent uzyskuje dzięki „Aurum" pełne spektrum informacji o stanie swojego zdrowia, ma możliwości obserwacji postępów w leczeniu poszczególnych narządów i organów wewnętrznych, które dokonuje się głównie na bazie podawanych środków homeopatycznych i leków naturalnych dobranych indywidualnie w odpowiednich proporcjach i dawkach. Urządzenie wykrywa zmiany chorobowe również przed wystąpieniem objawów. Zaoszczędza więc człowiekowi nie tylko bólu związanego z inwazyjną diagnostyką, ale również z dolegliwościami chorobowymi, które jeszcze „nie zdążyły" się ujawnić. Może, zatem znaleźć swoje miejsce w profilaktyce chorób, bowiem nie wszystkie odstępstwa od idealnego stanu zdrowia, które jest w stanie wykazać „Aurum", stanowić będą już o chorobie. Stan narządów wewnętrznych widzimy na monitorze komputera, gdzie na poszczególnych badanych organach pojawiają się punkty od żółtego (stan idealny) po czarny, (stan degradacji). Tajemnica urządzenia tkwi w odpowiednio dobranych impulsach magneto - dźwiękowych. Pobudzają one mózg do „przejrzenia" organizmu i sformułowania elektromagnetycznych odpowiedzi rejestrowanych przez komputer, nim trafią one do podświadomości. Informacje o rodzaju drgań naszych poszczególnych tkanek i komórek porównywane są do wzorcowych drgań zdrowego organizmu w określonych przedziałach wiekowych, analizowane, a następnie wyświetlane na monitorze . W ciągu godziny - w niekłopotliwy sposób - uzyskujemy kompletną diagnozę stanu własnego zdrowia.Skuteczność diagnozowania i leczenia urządzeniem, ,Aurum" potwierdza m.in. pan Wojciech S. z Krakowa, absolwent fizyki UJ. Przed paru laty przeżył ciężki zawał serca. Chcąc uniknąć kolejnego, zainteresował się medycyną Wschodu, doszedł bowiem do wniosku, że tradycyjna medycyna nie potrafi zapobiegać powstaniu jego choroby. Poddał się leczeniu za pomocą „Aurum" pod kontrolą doktora Grzegorza Wieszcza i już po kilku tygodniach stan jego zdrowia uległ poprawie. Dodatkowym objawem była utrata wagi. To, czego przez lata nie dały żadne diety, sprawiły drażetki rosyjskiego lekarza medycyny naturalnej.

"AURUM" JEST BEZPIECZNY DLA KOBIET CIĘŻARNYCH l MAŁYCH DZIECI

Można wskazać indywidualne skłonności do zachorowań i postawić właściwą diagnozę takich chorób jak: nowotwory złośliwe, cukrzyca, osteoporoza, stwardnienie rozsiane, choroba wrzodowa, miażdżyca, alergie, mastopatia, anemia, dyzbakterioza, kamienie w narządach wewnętrznych oraz określić zmiany hormonalne bez skomplikowanych i drogich badań, o-kreślić florę bakteryjną we wszystkich organach ł układach (bakterie, wirusy, grzyby), wykonać kliniczną i biochemiczną analizę krwi bez jej pobierania, przeanalizować zestaw chromosomów.Daje możliwość otrzymania pełnej informacji o zdrowiu i najwcześniejszych objawach zachorowań, co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu innych metod badań (USG, RTG, tomografia komputerowa itp.), które obrazują już istniejące zmiany.Badanie jest nieinwazyjne, trwa o-koło godziny i nie wymaga od pacjenta żadnych przygotowań. Dobrze jest znać swoją grupę krwi.Doktor Grzegorz Wieszcz stara się unikać podawania antybiotyków. Wyjątkowo podaje je w sytuacjach krytycznych dla zdrowia.Wizyta (postawienie diagnozy oraz naenergetyzowanie drażetek cukru mlekowego) kosztuje 150 złotych. Osobiście poddałem się tej alternatywnej metodzie diagnozowania. Ogromnie byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem wyniki, ponieważ bardzo dobrze korelowały one z wynikami uzyskanymi przy użyciu konwencjonalnych metod diagnozowania. Tak więc, „AURUM” wydaje się być metodą wiarygodną.Obecnie przechodzę terapię ziołową, zaaplikowaną przez doktora Wieszcza. O jej wynikach poinformuję niebawem.

ZBIGNIEW LATAŁA

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATURY

1. Diagnozowanie stanu zdrowia organów człowieka.
2. Wykrywanie wczesnych stadiów chorobowych.
3. Ocena wpływu konkretnego leku na pacjenta (także „klasycznego" leku zalecanego choremu przez lekarza i kupionego w aptece).
4. Dobór odpowiednich dawek i rodzajów preparatów leczniczych.
5. Metoda jest całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna.
6. Leczenie poprzez stymulowanie wewnętrznych sił organizmu do zwalczania choroby.
7. Przywrócenie do stanu równowagi energetycznej osłabionych organów za pomocą specjalnych drażetek (przygotowanych na bazie cukru mlekowego), które zostają w aparaturze odpowiednio naenergetyzowane, pod kontrolą programu komputerowego. W trakcie kuracji pacjent umieszcza drażetki pod językiem, na dwadzieścia jeden minut przed jedzeniem.
8. Komponowanie leków homeopatycznych, izopatycznych, ziołowych i alopatycznych. Po drobiazgowym badaniu diagnostycznym odbywa się dobór wyłącznie naturalnych preparatów ziołowych. Fitoterapia jest dyscypliną naukową łączącą wiedzę ziołolecznictwa z aktualnymi wynikami badań naukowych. Proponowane preparaty, przygotowywane według szwajcarskich receptur są idealne w profilaktyce i niezastąpione jako wspomagające leczenie konwencjonalne. W epoce intensywnego stosowania leków syntetycznych pojawiło się nowe zagrożenie zdrowia ludzkiego, ponieważ większość leków konwencjonalnych wykazuje działania uboczne. Leczenie środkami naturalnymi prowadzi do normalizacji procesów wymiany komórkowej i procesów odżywczych, regeneracji systemu nerwowego, wzmocnienia odporności, normalizacji układu endokrynologicznego, zwiększenia wydolności organizmu.
. Badanie na alergeny, dysbakteriozy, grzybice oraz pasożyty przewodu pokarmowego i lamblii.

ZESTAW „AURUM" POSIADA CERTYFIKATY:

• Certyfikat techniczny zgodności jako telemetryczny blok dla opracowania medyczno - biologicznych wskaźników homeostazy człowieka dla ekspresowej diagnostyki w nadzwyczajnych sytuacjach (próby wykonywane były w państwowym Urzędzie Nauki Ogólno-rosyjskiego Naukowo — Badawczego i Próbnego (eksperymentalnego) Instytutu Techniki Medycznej i ma kod państwowej rejestracji, w Kijowskiej Handlowo - Przemysłowej Izbie Ukrainy).
• Certyfikat medyczny leczniczo - diagnostycznego międzynarodowego wzorca.
• Certyfikat sanitarno - higieniczny Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy.
• Certyfikat bezpieczeństwa.

DOKTOR GRZEGORZ WIESZCZ
Przyjmuje W Centrum Natura, Kraków, ul. Warszawska 15,
tel. (0-12) 632-65-75 oraz w gabinecie przy ul. Prądnickiej 61/1,
tel. (0-12) 423-49-55, e-mail: drgrzegorz@betanet.pl2007/2008 rok. WYDANIE SPECJALNE: 300 POLSKICH TERAPEUTÓW

GRZEGORZ WIESZCZ
"AURUM" — DIAGNOZA WYPRZEDZAJĄCA CHOROBĘ

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właściwa diagnoza stanowi klucz do wyleczenia. Współczesna medycyna dysponuje arsenałem metod, które pozwalają w miarę dokładnie ocenić stan naszego organizmu. Nie zawsze jednak udaje się wykryć wszystkie choroby. Dlatego w ostatnim czasie coraz częściej sięga się do innych metod, mających swoje korzenie w medycynie energetycznej. Jedną z takich metod stosuje doktor medycyny naturalnej — Grzegorz Wieszcz, przebywający od ośmiu lat w Polsce, który diagnozuje i leczy za pomocą oryginalnego urządzenia „Aurum".

Leczniczo - diagnostyczny system przyrządów najnowszej generacji „Aurum 500 - S", pracujący metodą magnetyczno-rezonansowego testowania impulsów elektromagnetycznych człowieka, jest bardzo interesującym urządzeniem. Za pomocą ,,Aurum" można szybko i dokładnie ustalić pierwotną przyczynę choroby danego pacjenta bez długotrwałych i pracochłonnych badań, wykryć drobnoustroje chorobotwórcze, ich połączenia i mikrobiologiczne nazewnictwo, również wykryć toksyny pozostałe po wcześniej przebytych infekcjach, stadia homotoksykozy, obecność puchliny. Można również dobrać najbardziej optymalne, nieinwazyjne i nieszkodliwe dla organizmu metody leczenia, do których należą m.in.: zrezonansowanie częstotliwości drgań dla terapii polem magnetycznym, najbardziej skuteczne preparaty alopatyczne, ziołowe, homeopatyczne czy biologiczne aktywne dodatki żywnościowe. Co więcej, można przeprowadzić matematyczne modelowanie oddziaływania dobranych preparatów w danym, konkretnym momencie (ujawniając ewentualne antagonizmy i skutki uboczne), skontrolować przewidywalną efektywność działania dobranego preparatu leczniczego i jego dawkę.

Pacjent uzyskuje dzięki „Aurum" pełne spektrum informacji o stanie swojego zdrowia, ma możliwość obserwacji postępów w leczeniu poszczególnych narządów i organów wewnętrznych, które dokonują się głównie na bazie podawanych środków homeopatycznych i leków naturalnych, dobranych indywidualnie w odpowiednich proporcjach i dawkach. Urządzenie wykrywa zmiany chorobowe również przed wystąpieniem objawów. Zaoszczędza więc człowiekowi nie tylko bólu związanego z inwazyjną diagnostyką, ale również z dolegliwościami chorobowymi, które jeszcze „nie zdążyły" się ujawnić. Może zatem znaleźć swoje miejsce w profilaktyce chorób, bowiem nie wszystkie odstępstwa od idealnego stanu zdrowia, które jest w stanie wykazać „Aurum", stanowić będą już o chorobie. W ciągu godziny — w niekłopotliwy sposób — uzyskujemy kompletną diagnozę stanu własnego zdrowia.

Aparat pozwala też wskazać indywidualne skłonności do zachorowań i postawić właściwą diagnozę takich chorób jak: nowotwory złośliwe, cukrzyca, osteoporoza, stwardnienie rozsiane, choroba wrzodowa, miażdżyca, alergie, mastopatia, anemia, dyzbakterioza, kamienie w narządach wewnętrznych oraz określić zmiany hormonalne bez skomplikowanych i drogich badań, określić florę bakteryjną we wszystkich organach i układach (bakterie, wirusy, grzyby), wykonać kliniczną i biochemiczną analizę krwi bez jej pobierania, przeanalizować zestaw chromosomów.

Doktor GRZEGORZ WIESZCZ przyjmuje w Krakowie, w gabinecie przy ulicy Prądnickiej 61/1. Telefon: (0-12) 423 4O 55, E-mail: drgrzegorz@betanet.pl2008 rok. GRZEGORZ WIESZCZ

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właściwa diagnoza stanowi klucz do wyleczenia. Współczesna medycyna dysponuje całym arsenałem metod, które pozwalają w miarę dokładnie ocenić stan naszego organizmu. Nie zawsze jednak udaje się wykryć wszystkie choroby. Z listów wiemy, że są chorzy, którzy od lat nie mogą ustalić na co chorują, pomimo odwiedzania gabinetów lekarskich i laboratoriów badawczych. Dlatego w ostatnim czasie coraz częściej sięga się do innych metod, które sprawdzają się w praktyce. Oprócz diagnoz radiestezyjnych, coraz popularniejszy są różne diagnozy psychotroniczne, komputerowe i energetyczne. Prezentujemy sposoby wykrywania chorób przez specjalistów z Krakowa, Katowic i Szczecina.

"AURUM" — DIAGNOZA WYPRZEDZAJĄCA CHOROBĘ

Niektóre metody mają swe korzenie w medycynie energetycznej. Jedną z nich stosuje doktor medycyny naturalnej — Grzegorz Wieszcz, przebywający od dziesięciu lat w Polsce, który diagnozuje i leczy za pomocą oryginalnego urządzenia „Aurum". Za jego pomocą można z dużą dokładnością ocenić stan analizowanego organizmu jako całości oraz poszczególnych jego narządów.

Przyrząd ten jest wynalazkiem członka - korespondenta Międzynarodowej Akademii Nauk Energoinformacyjnych profesora Jurija Buta. Udało się stworzyć skuteczną aparaturę, która automatycznie — bez udziału człowieka — dostraja się do częstotliwości impulsów nerwowych organizmu, samodzielnie lokalizuje i koryguje defekty i patologie organów i układów ludzkiego organizmu. Za pomocą Aurum można szybko i dokładnie ustalić pierwotną przyczynę choroby danego pacjenta bez długotrwałych i pracochłonnych badań, wykryć drobnoustroje chorobotwórcze, ich połączenia i mikrobiologiczne nazewnictwo, również wykryć toksyny pozostałe po wcześniej przebytych infekcjach, stadia homotoksykozy, obecność puchliny. Można również dobrać najbardziej optymalne, nieinwazyjne i nieszkodliwe dla organizmu metody leczenia, najbardziej skuteczne preparaty alopatyczne, ziołowe, homeopatyczne czy biologiczne aktywne dodatki żywnościowe.

Pacjent uzyskuje dzięki „Aurum” pełną informację o stanie swojego zdrowia, ma możliwość obserwacji postępów w leczeniu poszczególnych narządów i organów wewnętrznych, które dokonuje się głównie na bazie podawanych środków homeopatycznych i leków naturalnych dobranych indywidualnie w odpowiednich proporcjach i dawkach. Urządzenie wykrywa zmiany chorobowe również przed wystąpieniem objawów. Zaoszczędza więc człowiekowi nie tylko bólu związanego z inwazyjną diagnostyką, ale również z dolegliwościami chorobowymi, które jeszcze „nie zdążyły" się ujawnić. Stan narządów wewnętrznych widzimy na monitorze komputera, gdzie na poszczególnych badanych organach pojawiają się punkty od żółtego (stan idealny) po czarny (stan degradacji). W ciągu godziny — w niekłopotliwy sposób — uzyskujemy kompletną diagnozę stanu właśnie zdrowia.

1) Aparat diagnozuje zarówno początkowe stany chorobowe przedklinczne, jak i zaawansowane stadia chorobowe.
2) Zastosowanie aparatury pozwala zastąpić inwazyjne (szkodliwe, czasem bolesne i często czasochłonne) metod diagnozy, tj:. rentgen, sondy żołądkowe, fibroskopie z biopsją, pobieram krwi, wziernikowanie odbytu, macic] wymazy, EKG. Wczesne stadia chorobowe są więc szybko zdiagnozowane mogą być leczone.

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATURY

1. Diagnozowanie stanu zdrowia organów człowieka.
2. Wykrywanie wczesnych stadiów chorobowych.
3. Ocena wpływu konkretnego leku na pacjenta (także ,,klasycznego" leku zalecanego choremu przez lekarza i kupionego w aptece).
4. Dobór odpowiednich dawek i rodzajów preparatów leczniczych.
5. Metoda jest całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna.
6. Komponowanie leków homeopatycznych, izopatycznych, ziołowych i alopatycznych. Po drobiazgowym badaniu diagnostycznym odbywa się dobór wyłącznie naturalnych preparatów ziołowych. Fi to terapia jest dyscypliną naukową łączącą wiedzę ziołolecznictwa z aktualnymi wynikami badań naukowych. Proponowane preparaty, przygotowywane według szwajcarskich receptur są idealne w profilaktyce i niezastąpione jako wspomagające leczenie konwencjonalne.
7. Badanie na alergeny, dysbakteriozy, grzybice oraz pasożyty przewodu pokarmowego i lamblii.

Może wskazać indywidualne skłonności do zachorowań i postawić właściwą diagnozę takich chorób jak: nowotwory złośliwe, cukrzyca, osteoporoza, stwardnienie rozsiane, choroba wrzodowa, miażdżyca, alergie, mastopatia, anemia, dysbakterioza, kamienie w narządach wewnętrznych oraz określić zmiany hormonalne bez skomplikowanych i drogich badań, określić florę bakteryjną we wszystkich organach i układach (bakterie, wirusy, grzyby), wykonać kliniczną i biochemiczną analizę krwi bez jej pobierania, przeanalizować zestaw chromosomów.

Badanie jest nieinwazyjne trwa około godziny i nie wymaga od pacjenta żadnych przygotowań. Dobrze jest znać swoją grupę krwi.

Dr GRZEGORZ WIESZCZ przyjmuje w gabinecie przy ulicy Prądnickiej 61/1. Telefon: (0-12) 423 - 40 - 55, E-mail: drgrzegorz@betanet.pl2008 rok. BYŁAM U DOKTORA GRZEGORZA WIESZCZA

BYŁAM U DOKTORA GRZEGORZ WIESZCZA

W październikowym numerze „Poradnika Uzdrawiacza" natknęłam się na artykuł o diagnozach, w którym prezentowano m.in. metodę doktora GRZEGORZA WIESZCZA. Skłoniło mnie to do opisania mojego spotkania z tym niezwykle ciekawym, emanującym spokojem człowiekiem.

Jesienią 2005 roku przeczytałam w jednej z krakowskich gazet informację o diagnostyce komputerowej, wykonywanej za pomocą aparatury „AURUM" (AURUM — diagnoza wyprzedzająca chorobę), działającej na zasadzie rezonansu elektromagnetycznego. Bardzo mnie to zaintrygowało, jako że jestem już zgnębiona i wiekiem, i chorobami, pomyślałam — a może to dla mnie właśnie ta ostatnia pomocna przysłowiowa „deska ratunku". Zadzwoniłam do autora artykułu, wypytałam o szczegóły, formę badania, kontaktu i... stereotypowe pytanie: — A czy był Pan i czy jest usatysfakcjonowany otrzymaną pomocą?

O tak, bardzo. W ciągu godziny usłyszałem kompletną diagnozę stanu własnego zdrowia, bez poddawania się takim badaniom jak sondy, biopsje, pobieranie krwi, wziernikowanie odbytu, wymazy, EKG, USG, roentgen, tomografia komputerowa, bo to wszystko ukazuje już istniejące zmiany, natomiast aparatura AUR - UM pozwala wykryć najwcześniejsze oznaki zachorowań, zachwianie równowagi w organizmie jeszcze przed wystąpieniem ostrych objawów, a zatem oszczędza człowiekowi nie tylko bólu związanego z diagnostyką, ale również z dolegliwościami chorobowymi, które się jeszcze nie ujawniły. Zapewniam panią, że warto inwestować we własne zdrowie!

To mnie umocniło w podjęciu decyzji i ustaleniu terminu wizyty u doktora Grzegorza Wieszcza, który diagnozuje stan zdrowia pacjenta za pomocą tego urządzenia. Wizyta trwała prawie dwie godziny. Najpierw luźna rozmowa, szczegółowy wywiad co dolegało, dolega, co zażywam, reakcje organizmu. Następnie dr Grzegorz Wieszcz poinformował mnie, że komputerowe badanie z użyciem aparatu AURUM jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla wszystkich grup wiekowych, że aparatem AURUM ustali diagnozę, określi czynniki, które doprowadziły do powstałej sytuacji, opracuje najlepszą terapię, dobierze odpowiednie leki wraz z dawkowaniem, że istnieje także możliwość oceny stadium rozwojowego choroby, z uwzględnieniem teorii homotoksykologii oraz wskazanie chorego, nie pracującego prawidłowo organu, a także neutralizowanie, w wizualnym systemie, wszystkich związanych z nim wewnętrznych zakłóceń oraz zakłóceń wzajemnych połączeń, przy czym odbywa się to nie tylko na organicznym poziomie topograficzne -anatomicznym, ale i tkankowym, komórkowym, a nawet chromosomowym; o pracy medycznych przyrządów diagnostycznych, za pomocą których ustali dokładnie przyczynę choroby, najwcześniejsze objawy i ogniska chorobowe.

Do ręki dostałam elektrodę — połączenie z komputerem. Na monitorze zobaczyłam, gdzie na poszczególnych badanych organach pojawiają się znaki od żółtego, oznaczającego stan idealny, poprzez czerwone, brązowe do czarnego, świadczącego o obniżonej sprawności części organu czy całego narządu wewnętrznego.

Na koniec analiza uzyskanych i zarejestrowanych przez komputer informacji oraz najważniejsze — dobranie najbardziej optymalnej, nieszkodliwej i nieinwazyjnej dla organizmu metody leczenia, skutecznych preparatów ziołowych i leków naturalnych, dobranych indywidualnie w odpowiednich proporcjach i dawkach czy też aktywnych dodatków żywnościowych. Wszystkie te informacje dostałam na piśmie, a więc wskazówki, zalecenia, wyjaśnienia o współpracy i współzależności naszych organów, np. że ból głowy może być spowodowany złą, nieprawidłową pracą wątroby — należy leczyć wątrobę; wrzody żołądka mogą powodować naturalne bóle serca — zatem należy leczyć wrzody, a nie serce. Doktor Grzegorz Wieszcz nie leczy objawów choroby, tylko szuka przyczyn choroby w każdym poszczególnym organie, bo osłabienie jednego narządu pociąga za sobą niedomogę innych. Znajdując przyczynę choroby, stara się ją zminimalizować, czy też wyeliminować i dać możliwość organizmowi, aby własnymi siłami zwalczył chorobę.

Muszę powiedzieć, że ten system diagnozowania był i jest nie tylko dla mnie deską ratunku. Wiek i spowodowana przebytą chorobą deformacja nie nastrajały i nie zachęcały do wizyt u medyków, powodowały depresję i zwielokrotnienie dolegliwości. Ścisłe zastosowanie się do pisemnego instruktażu (każdy pacjent dostaje wydrukowane zalecenia i sposoby stosowania wskazanych medykamentów) doktora Grzegorza Wieszcza w stosunkowo krótkim czasie przywróciło równowagę w organizmie, pomogło zapomnieć o nerkach, oskrzelach, płucach, woreczku żółciowym. Dla mnie bardzo ważne również było to, że nie musiałam się rozbierać, nie byłam obmacywana, uciskana. Miałam absolutnie pełny komfort psychiczny w czasie tego procesu badania. Dziś (jeśli Redakcja pozwoli) tym listem chciałabym również wyrazić ogromną wdzięczność Panu Doktorowi za niezwykle ludzkie potraktowanie mnie.

Doktor GRZEGORZ WIESZCZ
przyjmuje w Krakowie,
w gabinecie przy ul. Prądnickiej 61/1,
(w pobliżu Szpitala im. G. Narutowicza).
Telefon stacjonarny: (0-12) 423 - 40 - 55,
telefon komórkowy: 6O3 - 431 - 768.
Strona internetowa: www.drgrzegorz.pl2009 rok. 300 POLSKICH UZDROWICIELIGrzegorz Wieszcz
Kraków, ul. Prądnicka 61/1

pobliżu szpital im. G. Narutowicza
supermarket "KAUFLAND"

Tel. komórkowy:
+48 533 023 855
Godziny przyjęć:
                pon-soboty 9.00-18.00
Warunki przyjęć:
rejestracja telefoniczna
drgrzegorz@gmail.com

Dr. Wieszcz diagnozuje
i udziela konsultację w miastach:


Kraków
Wadowice
Rzeszów

www.qintesencja.com

Design by
GoldWeb Studio. 2007